Stvarajmo budućnost zajedno!
Zatraži ponudu

Građevinski asortiman

Uloga distancera u građevinarstvu

Za kvalitetno izvođenje građevinskih radova od presudne je važnosti položaj armature u armirano-betonskim elementima.

Vrlo čest problem u građevinarstvu predstavlja oštećenje zaštitnog sloja betona, i dolazi do oksidacije armature u betonu koja može dovesti do gubljenja karakteristika čvrstoće i savijanja.
Distanceri su najefikasniji način da zaštitni sloj betona zadrži dimenzije i sastavni su dio, industrijske te individualne gradnje.

Podni distanceri – pojedinačni

PODNI DISTANCER ARMATURU OMEGA 20 MM

Zaštitni sloj betona20mm
Profil armature4 - 16
Pakiranje100 kom*
Materijal100% reciklirani PP
Utrošak4-5 kom/m2
* praktična pakiranja od 100 komada radi lakše manipulacije po gradilištu i umanjenja efekta rasipanja materijal

PODNI DISTANCER ARMATURU OMEGA 25 MM

Zaštitni sloj betona25mm
Profil armature4 - 16
Pakiranje100 kom*
Materijal100% reciklirani PP
Utrošak4-5 kom/m2
* praktična pakiranja od 100 komada radi lakše manipulacije po gradilištu i umanjenja efekta rasipanja materijal

Klasični distanceri koji se upotrebljavaju na svim podlogama. Namijenjeni su za lake, srednje i teške armaturne mreže, armaturne šipke kao i prenapregnute sajle. Naša praktična pakiranja omogućiti će vam i laku manipulaciju.

H4 DISTANCER ZA ARMATURU

Zaštitni sloj betona25, 30, 45 i 50 mm
Pakiranje50 kom*
Materijal100% reciklirani PP
Utrošak3-4 kom/m2
* praktična pakiranja od 50 komada radi lakše manipulacije po gradilištu i umanjenja efekta rasipanja materijal

KRUG FI 250 PODNI DISTANCER ZA ARMATURU

Zaštitni sloj betona20 / 25 / 30mm
Profil armature4-16
Pakiranje50 kom*
Materijal100% reciklirani HDPE
Utrošak1-2 kom/m2
* praktična pakiranja od 50 komada radi lakše manipulacije po gradilištu i umanjenja efekta rasipanja materijal

Njihova prednost je brza i jednostavna ugradnjom na gradilištu, imaju odličan protokom betona, veliku nosivost, tako i vrlo važnu stabilnost pri hodanju po armaturnoj mreži. Naša praktična pakiranja doprinijeti će vašoj efikasnosti i čistoći gradilišta.

Podni distanceri – kontinuirani

TRAKASTI DISTANCER 500MM
KONTINUIRANI 25/30/35/40/50

Zaštitni sloj betona25, 30, 45 i 50mm
Pakiranje50 kom*
Materijal100% reciklirani PP
Utrošak1-2 kom/m2
* praktična pakiranja od 50 komada radi lakše manipulacije po gradilištu i umanjenja efekta rasipanja materijal

TRAKASTI DISTANCER U OBLIK 2000 MM

Zaštitni sloj betona25 / 30mm
Pakiranje50 kom*
Materijal100% reciklirani PP
Utrošak1 kom/m2
* praktična pakiranja od 50 komada radi lakše manipulacije po gradilištu i umanjenja efekta rasipanja materijal

Prednost trakasti nosača je brza i jednostavna ugradnjom na gradilištu, imaju odličan protokom betona, veliku nosivost, tako i vrlo važnu stabilnost pri hodanju po armaturnoj mreži.

Vertikalni distanceri

VERTIKALNI DISTANCER ZA ARMATURU
PAHULJICA 20/25/30 MM

Zaštitni sloj betona25, 30, 35 mm
Profil armature4-12 mm
Pakiranje100 kom*
Materijal100% reciklirani PP
Utrošak2-3 kom/m2
* praktična pakiranja od 100 komada radi lakše manipulacije po gradilištu i umanjenja efekta rasipanja materijal

Vertikalni distanceri, često nazivani i zidni distanceri (pahuljica), namijeni su za armaturne mreže i armaturne šipke.

Oplatni pribor

ČEP REBRASTI ZA CIJEV 22 MM

Pakiranje100 kom*
Materijal100% reciklirani PP
Svrhaza zatvaranje cijevi nakon vađenja rozete
* praktična pakiranja od 100 komada radi lakše manipulacije po gradilištu i umanjenja efekta rasipanja materijal

ČEP KONUSNI ZA CIJEV 22 MM

Pakiranje100 kom*
Materijal100% reciklirani PP
Svrhaza zatvaranje cijevi nakon vađenja rozete
* praktična pakiranja od 100 komada radi lakše manipulacije po gradilištu i umanjenja efekta rasipanja materijal

ČEP ZA OPLATU 22 – 25 MM

Pakiranje100 kom*
Materijal100% reciklirani PE
SvrhaZatvara otvore u oplati promjera od 22mm do 25mm. Spojke na 4 strane za centrirani oslonac.
* praktična pakiranja od 100 komada radi lakše manipulacije po gradilištu i umanjenja efekta rasipanja materijal

ROZETA ZA JUVIDUR CIJEV fi 22 mm

Pakiranje100 kom*
Materijal100% reciklirani PP
SvrhaBolje prianjanje juvidur cijevi na oplatu. Moguće više puta upotrijebiti.
* praktična pakiranja od 100 komada radi lakše manipulacije po gradilištu i umanjenja efekta rasipanja materijal

JUVIDUR CIJEV fi 22-26 mm DULJINA 2000 mm

Pakiranje50 kom*
Materijal100% reciklirani PE
SvrhaUpotrebljava se kao distancer u oplati. Drži razmak oplate i služi za lako vađenje ankera za zatvaranje cijevi nakon vađenja rozete
* praktična pakiranja od 50 komada radi lakše manipulacije po gradilištu i umanjenja efekta rasipanja materijal

CIJEV fi 22-26 mm
DULJINA 100/150/200/250/300/400

Pakiranje100 kom*
Materijal100% reciklirani PE
SvrhaUpotrebljava se kao distancer u oplati. Drži razmak oplate i služi za lako vađenje ankera
* praktična pakiranja od 100 komada radi lakše manipulacije po gradilištu i umanjenja efekta rasipanja materijal

PODLOŠKA fi 51 ZA DRŽANJE IZOLACIJE

Pakiranje200 kom*
Materijal100% reciklirani PP
SvrhaUpotrebljava se kao držač za izolaciju.
* praktična pakiranja od 200 komada radi lakše manipulacije po gradilištu i umanjenja efekta rasipanja materijal